İstanbul Rotary Eğitim Etkinlikleri: Ateşböcekleri

Komite
Toplum Hizmetleri Komitesi
Sorumlu
M. Özalp Birol
Açıklama
TEGV’e, İstanbul Rotary Ateşböceklerinde kullanılmak üzere 20.000 TL.’lık bağış yaptık.