Rtn. Nedim Ölçer

Faaliyet Programını

Sundu.

2017-2018 Dönem Başkanı Nedim Ölçer Faaliyet Programını sundu. Dönem projeleri hakkında bilgi verdi.