Genel Kurul

düzenlendi.

Genel Kurul düzenlendi, Dönem Başkanı Nedim Ölçer, Faaliyet Raporu'nu sundu.