Dr. Mahfi Eğilmez

konuşmacımızdı.

Dr. Mahfi Eğilmez "Ekonomiye Bakış" konulu bir konuşma yaptı.